Stowarzyszenie

Zarząd

  • Marek Hok » prezes
  • Marcin Szyszka » v-ce prezes
  • Jacek Banasiak » v-ce prezes
  • Agata Wielogórska » sekretarz
  • Jakub Braun » skarbnik
  • Przemysław Kaczmarek » członek
  • Maciej Kopański » członek

Dokumenty

Statut KTC » pobierz
Wniosek o przystąpienie do KTC » pobierz

 

Kontakt

Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów

ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Tel: 782 958 080

ktc.wielogorska@data.pl

www.ktc.kolobrzeg.pl

Dane

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH
SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE
Numer KRS: 0000425584
REGON: 331057469
NIP: 6711637226
Konto: 93 1240 6508 1111 0010 7189 2666 PKO S.A.

 

Galeria